De VAlck

J. StallaertSection: Patrimonium

Onze volkstuintjes.

Restauratie gebouw ‘Reedijk’ Section: Patrimonium
Eindelijk! Na een haast eeuwigdurend wachten op subsidiebelofte en na een even slopende aanbestedingsprocedure, is het een feit: de restauratiewerken aan het gebouw ‘Reedijk’ kunnen van start gaan.