De Valck: vooruitziend

Ik promoot geen grote visies en slogans, maar wel een concreet beleid binnen de marges van de bevoegdheden en binnen de financiële draagkracht van de gemeente. Dát zijn de contouren waarbinnen ik mijn visie/beleid uiteen zet!

Als politicus moet je een visie hebben, daar kan je niet onderuit.
Toch is het voor mij een begrip dat vaak meer ergernis oplevert dan dat het verhelderend zou zijn.

Met de komende gemeenteraadsverkiezingen in het vizier durf ik wedden dat volgende ‘visies’ gretig hun weg zullen vinden naar de programmaboekjes en de campagnes:
 • Merchtem moet landelijk blijven! Merchtem moet groener worden!
 • Merchtem moet veiliger worden!
 • Merchtem moet de verfransing aan banden liggen!
 • Merchtem moet betere wegen hebben!
 • Merchtem moet zijn belastingen naar omlaag halen!
 • Merchtem moet meer parking hebben!
 • Merchtem moet mooier worden!
 • Merchtem moet meer doen voor de ‘binnensporten’!
 • Merchtem moet gaan voor een fuifzaal!
 • enz.
Het is vanzelfsprekend dat ik achter elk van deze prachtige visies sta. Het probleem is niet dat ik geen visie(s) heb, maar dat ik deze niet ongenuanceerd in mooie slogans of nietszeggende algemeenheden wil verkondigen. Catalogeer mij gerust bij de real-politici.

Uiteraard ben ik voor een landelijk Merchtem. Maar vergeet dan niet dat dat landelijk Merchtem concreet ingevuld dient te worden binnen het kader waaraan het gemeentebestuur zich moet houden, niet in het minst bv. aan de bpa’s (bijzondere plannen van aanleg). Een landelijk groen Merchtem binnen het kader van het structuurplan Vlaanderen en Vlaams-Brabant betekent onverbiddelijk verdichting van de kern en vrijwaring van de buitengebieden. In mensentaal : in de kern van Merchtem moet gebouwd worden om de overige open ruimten van de gemeente te kunnen behouden. Dit klinkt allicht te hard om verkoopbaar te zijn in een verkiezingspamflet, doch dit is de realiteit.
Het is frustrerend om sommige mensen nu te zien uitpakken met de populaire ‘visie’: ‘stop de appartementsbouw’, terwijl zij zélf de huidige bpa’s met de goedkeuring van de bouw van deze appartementen hebben goedgekeurd. Is dat een correcte manier van politiek uitoefenen?

Een andere ‘visie’: Brussegem moet een feestzaal hebben om de verenigingen toe te staan hun eetkermissen te laten doorgaan, luidde het in Brussegem. Ik begrijp de behoefte van de verenigingen en heb er dan ook voor gezorgd dat er hiervoor een budget werd voorzien in de begroting. Maar nog voor er één pennentrek getekend was of zelfs nog voor de ligging was uitgekozen, lag er op de gemeente al een klachtenbundel van het buurtcomité op tafel. Tja, het is de bluts met de buil … feesten zonder lawaai te maken, is een moeilijke zaak …

En ja, ik ben voor groene energie. Net als iedereen, niet? In het gemeentelijk structuurplan werd daartoe een zone geselecteerd waar windmolens konden komen, een zone waar aan alle randvoorwaarden werd voldaan. Maar ook hier hetzelfde verhaal: nog voor de initiatiefnemer een vergunning kon aanvragen, was er ook hier een actiecomité. Maar iedereen is en blijft uiteraard voor groene energie …

Dus, ik herhaal:
Ik promoot geen grote visies een slogans, maar wel een concreet beleid binnen de marges van de bevoegdheden en binnen de financiële draagkracht van de gemeente. Dát zijn de contouren waarbinnen ik mijn visie/beleid uiteen zet!

Concreet betekent dit voor:

1/ Ruimtelijke ordening:
Ik ga akkoord met verdichting van de kernen (en de vrijwaring van de buitengebieden). Tegelijk moet het openbaar domein volgen: bij elk project dient aandacht te zijn voor wooncomfort, voor voldoende parkeergelegenheid, voor het afdwingen van voldoende openbaar groen, voor de consequenties op de mobiliteit, enz.

2/ Financiën:
Prioritair moeten de diensten mee zijn met de in het decreet opgelegde hervormingen qua boekhouding en gevraagde ‘verzelfstandiging’. Een moeilijk woord om te zeggen dat alle gemeentelijke vzw’s in één Autonoom Gemeentebedrijf moeten ondergebracht worden. Ook patrimoniumbeheer gaat naar het Autonoom Gemeentebedrijf.
Binnen de huidige gemeentelijke fiscaliteit wens ik het beleid verder te zetten.

3/ Patrimonium:
De gebouwen die de gemeente tussen dit en een aantal jaren nog moet zetten, dienen ‘de tand des tijds’ te kunnen doorstaan: degelijke gebouwen, sober, maar vooral duurzaam. Extra aandacht ook voor onderhoud. Een goed onderhoud van het patrimonium is de beste besparing!

4/ Cultuur :
Merchtem heeft geen cultureel centrum. Nochtans is het al of niet hebben van een cultureel centrum voor velen een maatstaf om het cultuurbeleid te waarderen.
Ik ben de mening toegedaan dat Merchtem geen cultureel centrum nodig heeft. Laat me dit toelichten.
 • Een cultureel centrum bouwen is duur, en eenmaal het er is, is een continu programma aanbieden onbetaalbaar.
 • Het Merchtemse cultuurbeleid pleit voor ondersteuning van lokale initiatieven en lokale culturele verenigingen. Dat geeft een mooi aanbod! Het hele jaar door kan je genieten van concerten, toneelvoorstellingen bijwonen, tentoonstellingen bezoeken, voordrachten beluisteren, enz.
 • Daarenboven is onze cultuurdienst trekker van een aantal grotere activiteiten, zoals Merchtem op Stelten, en - het paradepaardje van deze legislatuur - het herdenkingsjaar van August De Boeck.
 • Daarbovenop kunnen we meegenieten van het cultuuraanbod van onze buurgemeenten. In een straal van nauwelijks 12 kilometer rond Merchtem zijn er niet minder dan acht (!) culturele centra, die met veel plezier hun jaarprogramma’s delen met ons Merchtemmenaren.