Restauratie gebouw ‘Reedijk’ Section: Patrimonium
Eindelijk! Na een haast eeuwigdurend wachten op subsidiebelofte en na een even slopende aanbestedingsprocedure, is het een feit: de restauratiewerken aan het gebouw ‘Reedijk’ kunnen van start gaan.
 
 


 
Na zolang wachten verdient de start dan ook een officieel moment. De eerste steenlegging zal doorgaan op xxx om xx u, met aansluitend een drink in de Passerel.
Onze heemkundige kring zal die dag een mooie brochure verdelen met de geschiedenis van het gebouw.
Inmiddels is ook de vergunning voor het annex-gebouw afgeleverd en zijn we volop in de procedure van aanbesteding.
 
Noot:
Het is dankzij wijlen Kris De Pauw dat het dossier ‘Reedijk’ werd opgestart. Het had maar een haar gescheeld of onze vriend Jean Bogemans had het gebouw gesloopt. Een snelle klassering door Kris van het gebouw als monument verhinderde dit.