Patrimonium

Patrimonium, is dit beperkt tot het runnen van het bestaande gemeentelijk patrimonium ? Absoluut niet!
De visie van de meerderheid is om het bestaande patrimonium in de best mogelijke omstandigheden te onderhouden en te vrijwaren enerzijds, én om een actief patrimoniumbeleid te voeren anderzijds. Deze visie werd o.m. duidelijk omgezet in daden met de realisatie van de verkaveling Lt. De Windestraat.
 

Ruimtelijke Ordening

Het provinciaal structuurplan en alle richtlijnen vanuit het Vlaams Gewest leggen ons dezelfde directieven op: verdichtingen in de kernen, vrijwaren van open ruimten daarbuiten.
Dit is de enige manier om het landelijk karakter van onze gemeente en de open ruimten te vrijwaren.
Wij als gemeente geloven sterk in deze aanpak.
 
Met deze zienswijze in het voorhoofd heb ik dan ook de insteek gegeven aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Er was al jaren een plan ‘in de maak‘. Dank zij een kordate beslissing om het over een volledig andere boeg te gooien in nauwe samenwerking met een nieuw studiebureau (Grontmij), zijn we op anderhalf jaar tijd tot een ontwerp gekomen dat mag gezien worden! Dit structuurplan moet o.m. leiden tot de ‘ontvoogding’ van onze gemeente op gebied van vergunningenbeleid.
 
Naast dit structuurplan zijn er tevens een aantal ‘bpa’s’ (bijzonder plan van aanleg) die in herziening gesteld werden. Bpa’s zijn verfijningen/afwijkingen van het gewestplan.
De versterking van de stationsomgeving (het realiseren van een bushalte) en de herbestemming van de site ‘Maalderij Meskens’ (dat plaats zal maken voor woningen, groen en pleintjes) zijn 2 zeer belangrijke realisaties.
Het meest prominente dossier is evenwel zonder enige twijfel ‘site Ginder-Ale’. Onze taak als gemeente is om mee te werken aan een masterplan. (Het masterplan biedt het kader waarbinnen de toekomstige ontwikkeling zich zal situeren.) We -en dan bedoel ik naast het college zeker ook de enthousiaste medewerkers op onze diensten van het gemeentehuis- hebben getracht om samen met de eigenaars en het studiebureau HUB een realistische visie naar voren te brengen. Dit in continue samenspraak met diegene die uiteindelijk zal beslissen : de provincie.
De Ginder- Ale is voor mij niet langer een probleem maar een uitdaging! Dit gebouw domineert Merchtem. Onze taak is om er iets moois mee te doen dat een meerwaarde geeft aan Merchtem en zijn inwoners!
 
De Ginder-Ale heeft voor mij ook een persoonlijke kant. De kleine geschiedenis wil dat mijn grootvader er brouwer was, mijn vader er zijn beroepsloopbaan startte als loopjongen en er vertrok als laborant, en ikzelf er mijn eerste vakantiejob deed.
 
 
Hierna volgt een voorbeeld van een nota’s rond deze bevoegdheid. Het is mijn manier van werken : een nota geeft een visie weer; soms niet meer dan een ‘sneuveltekst’, maar een vertrek . Nooit wordt de volle 100 % gehaald, maar elke nota is een goede start. En zoals het spreekwoord zegt: goed begonnen is …
Ginder-Ale