Financiën en Begroting

Bij het plotse overlijden van Kris De Pauw was het aanvankelijke plan dat ik eenvoudigweg de bevoegdheden van Kris zou overnemen: patrimonium, milieu en natuur, stendenbouw.
Na er enige nachten over geslapen te hebben, ging ik naar onze burgemeester Eddie De Block: “Eddie, ik zie mij daar al staan met een nieuw paar botten en een nieuwe schop. Ik heb geen groene vingers, zelfs niet 1 … ik kan dat gewoon niet. Zou de gij niet beter Milieu en Natuur overnemen van Kris?”
En zo geschiedde. Eddie nam de verantwoordelijkheid voor Milieu en Natuur en ik nam Financiën, begroting en kerkraden onder mijn hoede, bevoegdheden die sinds 2006 uitgeoefend werden door Eddie. Ik zag een oude jongensdroom tot werkelijkheid komen: ik kreeg de kans mijn theoretische bagage van mijn opleiding economie in praktijk te kunnen omzetten.  Financiën en begroting, bevoegdheden naar mijn hart!
 
Wat houden deze bevoegdheden concreet in?
De decreetgever verplicht ons als gemeente om tegen 2014 een compleet nieuwe boekhouding in te voeren en de gemeentelijke vzw’s te doen opgaan in verzelfstandigde entiteiten, het Autonoom Gemeentebedrijf Merchtem. Dit is een echte ‘patrimonium’vennootschap en een exploitatievennootschap. Dit komt er op neer dat alles wat we tot de dag van vandaag kenden qua gemeentelijke boekhouding, geheel zal wijzigen.
Van in den beginne heb ik er sterk op aangedrongen niet ‘tot het laatste minuutje’ te wachten om deze hervormingen door te voeren. Samen met de diensten zijn we erin gevlogen en we mogen fier zijn op het resultaat van al dat harde werk. We zijn nu prima voorbereid om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren. Dank aan de diensten! Immers: wetende dat we in één legislatuur niet minder dan 3 gemeentelijke ontvangers hebben gehad, is het al mooi het dagelijkse werk te doen. Daar deze ingrijpende wijzigingen en de geboorte van het  ‘autonoom gemeentebedrijf Merchtem’ aan toevoegen, was en is een hele klus.
 
“Met deze bevoegdheid gaat ge geen stemmen halen”, wordt mij vaak gezegd.
Ik meen evenwel dat een financieel gezonde gemeente en een boekhouding op orde (en daarenboven klaar voor alle wijzigingen die men ons oplegt), een must is om onze gemeente ‘gezond’ te houden!


Lees meer m.b.t. financiën en begroting:

 

Kerkraden

Het is goed dat de bevoegdheid van de kerkraden door dezelfde schepen wordt waargenomen als de bevoegdheid van begroting en financiën. Immers, de gemeentelijke financiële bijdragen aan de kerken zijn niet min.
 
Het is mijn voorganger Eddie zijn visie geweest om steeds vanuit dialoog en een goede verstandhouding deze bevoegdheid uit te voeren. Met plezier heb ik zijn visie en werk verder gezet. Met resultaat.
In deze geest van samenwerking kon de parochie Merchtem eigenaar worden van de pastorie. In ruil kreeg de gemeente gronden die eerder eigendom waren van de kerkfabriek van Merchtem en Brussegem. Via deze gronden kon de gemeente sociale kavels verkopen aan onze jonge Merchtemse gezinnen en serviceflats oprichten voor onze senioren. De parochie gaat met de centen van de verkoop op haar beurt aan de slag om de pastorie van Brussegem te restaureren en deze meer ten dienste te stellen van de inwoners van Brussegem.
 
Ook in Bollebeek hebben we een zeer interessant initiatief lopen. Normalerwijze is er tussen Merchtem en Asse een opdeling in de bijdragen aan Sint-Antonius Bollebeek en Sint-Stefanus Mollem. Beide gemeentebesturen en bevoegde kerkfabrieken zijn nu overeengekomen dat in de toekomst Merchtem volledig zal instaan voor de parochie Bollebeek en Asse voor de parochie Mollem. De nodige overeenkomsten zijn geagendeerd voor september 2011.
Dit is een prachtig staaltje van administratieve vereenvoudiging op lokaal niveau!
De gemeente Merchtem zal de volledige som lening aan de kerkfabriek Sint Antonius Bollebeek voor haar rekening nemen: 44.000 €.
Met deze financiering zal de parochie Bollebeek verder kunnen werken aan het fantastische project van de vernieuwing van de pastorie en de verfraaiing van de kerk.
 
In Hamme, Ossel en Peizegem is er eveneens een zeer aangename samenwerking tussen de gemeente en de kerken.
 
Kortom, altijd en overal streven we hetzelfde doel na: vooruitgaan, zowel voor de parochie als voor de inwoners van de parochie!