Cultuur

Merchtem is rijk aan cultuur! Kijk maar naar onze talrijke culturele manifestaties ((Vlaanderen Feest, Kroegentocht, 'Merchtem op Stelten’, nieuwjaarsreceptie in Merchtem-centrum, Open Monumentendag, zomermarkten, ....), onze vele muziekverenigingen, onze toneelverenigingen, ons troetelkind Jeugd en Poëzie, onze eigen cultuurquiz, ons eigen feestlied … We mogen terecht trots zijn op al deze initiatieven!
 
Als een van mijn kerntaken hier zie ik de uitwerking van het August De Boeck-herdenkingsjaar.
Is er voor een schepen een mooiere bevoegdheid dan cultuur in een gemeente die de beste componist van België tot zijn oud-inwoners kan rekenen? Akkoord, zeer objectief ben ik niet. Ik ben tenslotte promotor van ‘onze’ August De Boeck.
Het was reeds in 2007 bij het eerste heuse ‘begrotingsconclaaf’ dat ik als fractieleider van de meerderheid de vraag stelde : “En hoe zit het, gaan we een August De Boeck-herdenkingsjaar organiseren in 2012?“ Het antwoord van het college van unaniem: ja! Misschien dat sommigen het zich nu stilletjes beklagen, want inderdaad, het is een hele brok geworden. Want ook hier is en blijft de leuze: als we het doen, doen we het goed! Het hele August De Boeck-jaar is te volgen op de website www.augustdeboeck.be. Zeker weten, een fantastisch programma 
 
De organisatie van het August De Boeckjaar begon met een vergadering met ene Frank Teirlinck. Frank diende zich aan als kenner van August De Boeck en wenste me te spreken over het herdenkingsjaar. In enkele nota’s had ik de vergadering voorbereid. Als belangrijkste punten zag ik: het uitgeven een monografie, het urgent redden van een aantal originele partituren en het zoveel als mogelijk opnieuw opvoeren van werken van De Boeck. Ik had Frank nog nooit ontmoet, maar het leek wel of we hadden afgesproken; we zaten meteen op de zelfde golflengte. Het enorme enthousiasme van Frank werkte daarenboven aanstekelijk en we staken begeesterd de handen uit de mouwen.
Guido Breckx, onze cultuurfunctionaris, sprong na een eerste lichte aarzeling opgetogen mee op de kar. “August De Boeck-muziek, daar word ik niet meteen vrolijk van.”, ik hoor het hem nog zo zeggen. Maar, eens hij de specialisten, de beroepsmuzikanten en andere kenners steeds de loftrompet had horen steken over de muziek van onze componist, begon Guido mee te dromen …
En zo kwam het concept van het August De Boeck – jaar tot stand. De basis was en blijft: de muziek, de mens, de dorpsgenoot - alle facetten behoren aan bod te komen.
 
 
 
De voorbereidingen zijn haast ‘ambachtelijk’ verlopen. Ik zie Guido en mezelf nog ergens op een stoep in Brussel staan (ik blijf vaag om niemand in problemen te brengen), de honderden originele partituren van August De Boeck doos per doos in het busje van de gemeente ladend.
Deze partituren, velen heel broos geworden en haast niet meer manipuleerbaar, werden op ons gemeentehuis gekopieerd, gescand, geklasseerd, om dan stilaan publiekelijk gemaakt te worden.
Het was ons ‘bruut materiaal’, waarmee we startten. Het was Frits Celis een uiterst bekwaam dirigent, die een van de parels van August De Boeck ontdekte en ermee aan de slag ging. Ik was geëmotioneerd toen ik, na jaren werk, vertrokken vanuit dat ‘bruut materiaal,’ het resultaat hoorde in Ostrava tijdens een CD-opname van een opera van August De Boeck. Het horen van het prachtige resultaat van het harde werk van Frits en zijn muzikanten met de - verloren gewaande - wondermooie muziek Van August De Boeck, was voor mij zonder enige twijfel een van de mooiste moment uit mijn schepenschap.
 
Naast August De Boeck is er qua cultuur in Merchtem zonder enige twijfel nog het fenomeen van het ‘steltenlopen’.
 
 
 
Het was – ere wie ere toekomt - mijn betreurde voorganger Kris De Pauw, die samen met onze cultuurfunctionaris Guido Breckx, het idee gestalte gaf van een stoet opgebouwd rond de steltenlopers. Elke vereniging werd gemobiliseerd om een wagen of performance in elkaar te steken. Het resultaat was prachtig! De weergoden werden bedankt, alsook elke deelnemer en elke toeschouwer die die dag vol was van Merchtem en zijn steltenlopers.
Dit opnieuw doen is een hele uitdaging. Ook daar gaan we voor!
 
Naast deze twee hoofdthema’s is er, zoals ik al zei natuurlijk, een enorme ondersteuning van onze vele andere culturele verenigingen.
We doen er alles aan om al deze verenigingen te ondersteunen, financieel en logistiek, en alzo cultuur te laten bloeien in Merchtem.

Toerisme

Toerisme in Merchtem? Hebben we hier dan toeristen ? Ja toch wel. Bescheiden natuurlijk, maar Merchtem wordt betrekkelijk veel en met veel plezier aangedaan door wandelaars en mountainbikers.
Op de vele fiets- en wandelroutes in Merchtem kan je van een fantastisch panorama op onze hoofdstad Brussel genieten.
Vele vrijwilligers verkennen paden en stellen routes op. De gemeente ondersteunt die initiatieven met de uitgave van een brochure per wandelpad/mountainbikeroute. Gezien de mooie Merchtemse natuur zeker de moeite waard om te ontdekken, zullen er deze legislatuur nog enkele wandelroutes aan het bestaande gamma worden toegevoegd.
 
Merchtem heeft tevens een ware toeristische zoektocht. Je kan kiezen tussen een wandel- of fietstocht van 12 tot 30 km. Het traject voert je langs bekende en minder bekende wegen en gebouwen. De vragen onderweg nopen je goed uit te kijken en af en toe de grijze massa te laten werken. Verder kan je op verschillende plaatsen een attentie krijgen tijdens de openingsuren van de handelszaak. Meer informatie vind je op http://www.merchtem.be/toerisme-toeristische-zoektocht-in-Merchtem.html
 
Al dan niet in combinatie met het wandelen of fietsen, kan eenieder van ons afspannen in een van de talrijke karakteristieke drankgelegenheden van onze gemeente. Ook voor een smakelijke hap kom je in Merchtem zeker aan je trekken.
 
Langzaam maar zeker vindt de in- en uitheemse toerist zijn weg naar onze mooie gemeente.

Hamme

Elke deelgemeente heeft zijn ‘schepen’. Dit is voornamelijk een bevoegdheid om te coördineren wat er leeft in de deelgemeentes.
 
Hamme is een ncg mooi stukje ongeschonden natuurschoon. Blikvanger tussen de velden en weiden is het kleine lievevrouwkerkje waarvan de toren geïntegreerd is in de voorgevel met 18de-eeuws portiek. De legende vertelt dat Sinte-Goedele in Hamme zou gewoond hebben en hier haar eerste begraafplaats had.
 
Als schepen van Hamme, staan er verscheidene actiepunten op mijn agenda:
  • de heraanleg van de parking aan de kerk,
  • de restauratie van de kerk,
  • het opfrissen van de gemeentelijke feestzaal (de vernieuwing van het dak van de feestzaal zal allicht voor volgende legislatuur zijn, maar wordt zeker opgevolgd),
  • goedkoper water’ voor de Hammenaren. Heel eigenaardig, maar Hamme werd om een of andere historische reden bedeeld door de Brusselse watermaatschappij en die was steeds aanzienlijk duurder. Na jaren pleiten voor mijn zaak (een eerste voorstel heb ik reeds in 1997 gedaan in de gemeenteraad) haal ik mijn slag thuis: de Hammenaren zullen hun water aan hetzelfde tarief krijgen als de andere Merchtemnaren!