De VAlck

Deze zondag, 14 uur opnieuw rondleidingSection: Ruimtelijke Ordening

Ook Vlaanderen laat zijn oog vallen op het project !


hier citaat uit correspondentie : 'onze' wijze van plannen / overleg / etc is blijkbaar goed genoeg om het voorwerp uit te maken van nader studie. Uiteraard doen we enthousiast mee.

"Naar aanleiding van de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zijn wij door de Vlaamse administraties gecontacteerd. Er is op Vlaams niveau een ambtelijke werkgroep opgericht die werkt aan een methodiek/stappenplan om ‘ruimtelijke kwaliteit’ te garanderen binnen ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. Deze methodiek zou deel gaan uitmaken van het Beleidsplan Ruimte, en werd reeds voorbereid.  Om af te toetsen of de methodiek werkbaar is, nog moet bijgeschaafd worden e.d. zijn ze op zoek gegaan naar interessante cases. Hun oog is hierbij gevallen op de Ginder-Ale site en het doorlopen planningsproces."

Ambtelijke taal zeker.. In alle geval : volgende rondleiding nu zondag 12/11 om 14 uur. Afspraak : hoek Langensteenweg - Kattestraat.
Instructies : geen zeesletskes, geen te jonge kinderen, liefst wel eens boel jeugd !


 
morgen 14 u bezoek Ginder-AleSection: Ruimtelijke Ordening
feestzaal ginder aleGewoon ter herinnering : morgen opnieuw bezoek aan Ginder-Ale

afspraak : 14 uur hoek Kattestraat en Langensteenweg. (Rechtover Teugels).

Andermaal : iedereen welkom : ondanks dit weer : geen zeesletskes. En : in de brouwerij is het behoorlijk qua temperatuur.
na 'de fles', de racewagen...

Andermaal Ginder-AleSection: Ruimtelijke Ordening

Op algemeen verzoek : nog een rondleiding : zaterdag 04/07 om 14 u
Ginder-AleSection: Ruimtelijke Ordening
Vandaag vergadering met bouwheer

Afbraakwerken zo goed als rondGinder-Ale : rondleidingSection: Ruimtelijke Ordening