Merchtem klaar voor Uw oude dagSection: Patrimonium
Ginder-Ale, O.C.M.W. en Uw oude dag, wat hebben ze gemeen ?


Het Masterplan Ginder-Ale werd deze week dinsdag door de Gecoro gunstig geadviseerd. Twee opmerkingen werden gegeven : aandacht voor mobiliteit en voor kwaliteit van publike ruimte in de grote open ruimte waar vroeger de bottelarij was.

Groot nieuws en kentering in het project : ook de ontwikkelaar van de 'lagerkelder' (het gebouw zonder toren) kiest resoluut voor serviceflats. Tot hiertoe lag de nadruk op wonen en handel, nu dus op serviceflats. De ontwikkelaar van het gebouw met de hoge toren kreeg vergunning voor nog extra rusthuisbedden en serviceflats. In totaal zullen op de Ginder-Ale site ruim 200 ouderen kunnen resideren, hetzij in een formule rustoord hetzij in een serviceflat.

Het O.C.M.W. van haar kant kon op de raad van donderdag de aannemer (Sogiaf NV) aanstellen voor de uitbreiding van het Woon en Zorgcentrum 'Ter Stelten'. Aan dezelfde aannemer kon ook de opdracht gegund worden voor de bouw van een dagcentrum, eveneens op de prachtige site van het O.C.M.W. .

Ook het project serviceflats Brussegem is klaar voor opstart.

Tussen nu en een vijftal jaar verder zal het aanbod voor zorg en wonen voor senioren  in Merchtem dus verdubbeld zijn !