Verlaging gemeentelijke retributie op afgifte administratieve stukkenSection:
(foto : rechten voorbehouden aan J.H.) (portretrecht, niet te betalen)


Verlaging gemeentelijke retributie afgite administratieve stukken : daar klinkt iedereen op !
(Hier met een Ginder-Ale, dat geen klein bier schijnt te zijn...)

Minister Jan Jambon, bevoegd voor Binnenlandse Zaken, schreef een brief naar de gemeente op 12 september. In deze brief werden de verhogingen aangekondigd van de kosten die de gemeente moet betalen aan stukken die afgeleverd worden door Binnenlandse zaken. Het was niet echt een verrassing te lezen dat die kosten de hoogte in gingen. Meer nog, ze zullen jaarlijks worden geïndexeerd, elke 1ste januari van het jaar... De gemeente rekent bovenop die kostprijs een tarief aan voor de eigen kosten. Die waren in Merchtem al heel laag. Als gemeente zouden we onze eigen tarieven perfect in dezelfde mate kunnen verhogen als de tarieven van Binnenlands bestuur, of tarieven behouden, waardoor de verhoging puur doorgerekend wordt. Dit doen we uitdrukkelijk NIET. Insteek van Uw gemeentebestuur was de gemeentelijke tarieven te verlagen zodat U als burger de verhoging van Binnenlandse zaken niet hoeft te 'voelen'. Concreet verlagen we het tarief van Identiteitskaart van 5.8 € naar 5.5 €, zodat U ondanks de verhoogde kost de huidige prijs van 21.50 € kan behouden, voor biometrische paspoorten wordt ons tarief verminderd van 3.10 € naar 2.30 €. Kids ID wordt wel verhoogd van 7.20 € naar 8 € omdat we daar werkelijk aan een al te laag tarief zaten. Voor internationale paspoorten worden onze tarieven eveneens verlaagd om aan afgeronde en zo laag mogelijke tarieven te blijven. Allicht denkt U : is dat nu een 'belastingsverlaging ?' : wel het is de insteek die telt : met de glimlach kan je naar verhoging gaan : want de kost stijgt, dus... Neen : de visie is en blijft : niet meer belasten dan nodig.