Nog maar eens Ginder-AleSection: Ruimtelijke Ordening

Project Ginder-Ale 'lage toren' in ontwerp voorgesteld aan het college

Dat er aan de hoge torens wordt gewerkt, had U allicht al gemerkt. Naast het gebouw kijken in Merchtem is haast onmogelijk. Vandaar dat het gebouw ook als waardevol landschappelijk baken is beschermd in het Provinciaal Structuurplan.

De kant van het gebouw aan de Dendermondestraat is het recentste deel van het gebouwencomplex.  Bij jongere Merchtemnaren misschien beter gekend als het gebouw dat de 'Paintball' huisvest. Bij de ouderen als het gebouw waar de feestzaal was of 'de aftrekkerij'.

Dit gebouw was ook opgenomen in het projectgebied van Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Ginder-Ale'. Concreet werden diverse bestemmingen vastgelegd in dat plan (wonen, recreatie, publieke functie, retail).

De eigenaar hield een prijskamp. Uit de diverse ontwerpen werd er één gekozen dat donderdag l.l. werd voorgesteld aan het college. Het is volledig conform het PRUP en kan nu concreter worden uitgevoerd.

Het concept is erg verrassend en zal er heel anders gaan uitzien als de Kolosale kubus die het nu is. Er komt een binnenplein en het gebouw behoudt de betonnen structuur. De gevelsteen die als een kleedje rond die structuur zit verdwijnt. Heel veel glas en open ruimten komen in de plaats.

Naar alle waarschijnlijkheid kan ik U hier heel binnenkort  een foto van de maquette tonen.

Als ook dit project gerealiseerd wordt zal deze plek die door sommigen 'de kanker' van het centrum werd genoemd, een zeer aantrekkelijke plaats worden. Sommigen hebben het er blijkbaar wat moeilijk mee dat na jarenlange stilstand het dossier beweegt. Ze noemen mij zelfs 'Schepen van de Ginder-Ale'. Voor mij een groot compliment want aanzie het als een zeer grote realisatie die een jaar of vijf geleden niemand voor mogelijk hield.