De digitale omgevingsvergunning komt er aanSection: Ruimtelijke Ordening

Merchtem klaar voor digitale aanvraag omgevingsvergunning


Afbeeldingsresultaat voor computer
onze nieuwste computer....

Forse investering in software en opleiding dienst ruimtelijke ordening en milieu


Er is heel wat rond te doen geweest. Normaal dienden de gemeenten reeds in 2015 klaar te zijn. Maar het feit dat de Decreetgever eigenlijk zelf niet klaar was ( het omgevingsvergunningsdecreet werd omgevormd naar het verzameldecreet). Met de invoering van de omgevingsvergunning wil men voornamelijk het vroegere systeem waar milieuvergunning en bouwvergunning eigenlijk volledig los van elkaar stonden, wijzigen naar één vergunning waar de problematiek bouw en milieu samen gaat behandelen en al of niet vergunnen.

De decreetgever heeft ook beslist dat professionelen hun aanvraag digitaal dienen in te dienen. Dat is het merendeel van de dossiers die door architecten worden aangevraagd.

Uiteraard moet de dienst dan uitgerust zijn met software om dergelijke aanvragen ook digitaal te verwerken. De komende vijf jaar wordt er 80.000 € geinvesteerd in software en opleiding.

Gedaan dus met de aanvragen in zeven exemplaren. Of de berg papier helemaal zal verdwijnen betwijfel ik. Ikzelf kan bijvoorbeeld een plan maar goed lezen in papieren versie. Het is een kwestie van schaal. Het zal even wennen worden. De gemeente doet er alles aan om tijdig te kunnen opstarten.

Vervolgens hoop ik dat de Decreetgever eens de tijd laat om alles te doen draaien en wacht met 'reparatiedecreten' en omzendbrieven tot we er een jaar mee werken en vervolgens deftige evaluatie kunnen doen.

Afbeeldingsresultaat voor bouwaanvraag