Nog maar eens Ginder-AleSection: Ruimtelijke Ordening

Laatste rondleiding dit jaar : medewerkers gemeentehuis, Gecoro en enkele zeer geïnteresseerden. Volgend jaar doen we voort.

Foto van Dominique Hellinckx : met zicht op 'Het Land van Asse' (waar Wij, Heren van Merchtem vanuit dit perspectief niet anders kunnen dan erop neerkijken)

Het doet wat. Zo'n tiental keren rondleiding. Nu met wat 'specialisten'. Het was tof na de rondleiding een compliment te hebben gekregen van een familielid (neef) van de heer Constant De Smedt, echtgenoot van mevrouw Jeanne Vanginderachter, dochter van de hele grote baas van de 'Ginder-Ale', Jozef Vanginderachter. Bij elke rondleiding doet het mij enorm veel plezier dat ik een mix heb van mensen die er gewerkt hebben, mensen die het goed geweten hebben dat er gebrouwd werd en anderen die zelfs niet wisten dat het een brouwerij was.

Mooie werf. Mooi project. Had gesprek met de bouwheer. Begin volgend jaar zal het project worden voorgesteld. Heel concreet zal je dan weten dat je kan kopen, huren etc. In essentie is het dus rustoord, serviceflats en loften. 

Wat ooit 'de kanker' van Merchtem werd genoemd, zal een referentie worden. Weer iets om trots op te zijn. Mijn kol zit al aan maat 77 mij dunkt...

Afbeeldingsresultaat voor dikke nek